Pilnuj oprocentowania przy kredycie o zmiennej stopie

Listopad 13th, 2014 by | Print

Pilnuj-oprocentowania-przy-kredycie-o-zmiennej-stopie-

Zanim zdecydujemy się na kredyt o zmiennym oprocentowaniu, należy bardzo dokładnie zastanowić się nad jego zaletami i wadam. Tego typu produkty mogą nas i mile zaskoczyć, i sprawić nieprzyjemną niespodziankę.

Jeśli interesuje nas kredyt hipoteczny, to powinniśmy zwrócić uwagę na rodzaj oprocentowania proponowany przez bank. Wysokość bieżącego oprocentowania zależy od dwóch czynników. Jeden z nich jest stały – jest to marża banku, drugi jest zmienny. Czynnikami zmiennymi w przypadku takich produktów mogą być wskaźniki rynku międzybankowego np. LIBOR, WIBOR lub EURIBOR. Te wskaźniki określają, na jakie stopy procentowe banki pożyczają sobie pieniądze między sobą. Warto podkreślić, że zmiana wartości tych wskaźników może następować w różnych okresach. Przykładowo WIBOR 6M zmienia się co pół roku.

Dla klienta, który spłaca kredyt ze zmienną stopą procentową, duże znaczenie mają informacje o decyzjach Rady Polityki Pieniężnej. Może ona podnieść lub obniżyć stopy procentowe. Jej decyzje mają pośredni wpływ na stopy procentowe kredytów oferowanych w bankach. Wahania oprocentowania mogą być zarówno źródłem radości, jak i smutku ze strony kredytobiorców. Jeśli RPP obniży stopy, to w przypadku kredytu ze zmiennym oprocentowaniem kredytobiorcy mogą liczyć na obniżkę jego kosztów. Jeśli jednak RPP podniesie stopy procentowe, to również posiadany kredyt stanie się droższy.

W kontekście kredytów ze zmiennym oprocentowaniem największym problemem jest to, iż banki, które takie produkty oferują, zwykle nie są skore do szybkiej reakcji na obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Nie powinno to dziwić, ponieważ oznacza to dla banku po prostu mniejsze zyski. Jeśli pojawią się podwyżki stóp, to banki reagują zgoła inaczej i bardzo szybko wprowadzają zmiany, ponieważ będą mogły dzięki nim więcej zarobić. Ta chęć zwiększenia zysków przekłada się na to, że często umowy takich kredytów posiadają szereg skomplikowanych, dodatkowych klauzul. Na szczęście Sąd Najwyższy postanowił w 2011 roku, że umowy o takie kredyty muszą jednoznacznie określać okoliczności, które wpływają na zmianę oprocentowania.

Konkludując, z perspektywy kredytobiorcy najważniejsze jest dokładne zrozumienie okoliczności, które wpływają na zmianę oprocentowania aktualnej umowy kredytowej, aby wiedzieć, kiedy można liczyć na obniżkę wysokości rat, a kiedy można spodziewać się ich zwiększenia.