Na co zwracać uwagę w umowie o kredyt konsumencki?

Lipiec 3rd, 2017 by | Print

Na-co-zwracać-uwagę-w-umowie-o-kredyt-konsumencki?

Kredyty konsumenckie należą do najpopularniejszych na rynku kredytowym i klienci bankowi często po nie sięgają. Trzeba jednak wiedzieć, na co zwracać uwagę przy podpisywaniu umów o kredyty konsumenckie.

Najczęściej starający się o kredyty konsumenckie podpisują umowy kredytowe nawet dokładnie ich nie czytając, co jest poważnym błędem. Każdą umowę należy przeczytać przed podpisaniem, chyba że ktoś nie wie, na co zwrócić szczególną uwagę. Jeżeli ktoś nie wie, co analizować w umowie o kredyt konsumencki, powinien to skonsultować z doradcą finansowym. Niestety, często w  takich umowach banki zamieszczają niedozwolone klauzule, zwykle niekorzystne dla ubiegających się o kredyt i generujące dla nich określone konsekwencje finansowe.

Najważniejsze informacje i dane, jakie powinny się znaleźć w umowie, dotyczą danych o stronach umowy, zasad rozliczania, okresu trwania umowy, wysokości kredytu oraz o kosztów dodatkowych. W umowie kredytowej powinny się również znaleźć zapisy o formie zabezpieczenia, RRSO, terminie, sposobie i skutkach odstąpienia od umowy przez konsumenta, również informacja o prawie przedterminowej spłaty, łącznej kwocie wszystkich kosztów oraz wiele innych danych oraz informacji niezbędnych w takich sytuacjach. Dlatego najlepiej przed podpisaniem umowy kredytowej, nie tylko kredytu konsumenckiego, ale każdego innego, odbyć konsultację z doradcą finansowym. Umowy kredytowe najczęściej sporządzane są na kilku arkuszach i spisane drobnym drukiem; często ubiegający się o kredyt nie jest w  stanie wszystkiego sprawdzić, gdy doradcy kredytowi podsuwają mu do podpisania konkretny dokument. Warto zabrać go do domu i wszystko dokładnie przeanalizować, często nawet  w obecności prawnika, jeżeli jest to umowa o kredyt hipoteczny.

Każdy zabiegający o kredyt bankowy chciałby aby jego wybór był jak najlepszy, aby kredyt miał jak najniższe koszty, warunki kredytowania były jak najkorzystniejsze i  aby kredyt nie obciążał zbytnio budżetu rodzinnego. Jest to raczej niemożliwe, nie ma bowiem kredytów idealnych. Są natomiast kredyty, które trzeba spłacić, są kredyty drogie i na niekoniecznie korzystnych warunkach. Istnieją jednak rankingi, porównywarki kredytowe i kalkulatory. Dzięki tym narzędziom można wybrać optymalny produkt finansowy dla siebie. Jeżeli natomiast ktoś nie potrafi tego zrobić, dopasować kredytu do własnych możliwości i potrzeb, może zasięgnąć opinii doradców finansowych. Są nimi zazwyczaj eksperci posiadający wiele ofert różnych kredytów. Potrafią zaproponować klientowi co najmniej kilka wariantów kredytowania, co najważniejsze zaś, wiedzą, jak dostosować pożyczkę do aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej klienta.